Profilování tržních segmentů

Ve fázi průzkumu trhu jsme získali potřebné informace pro analytickou část segmentace trhu. Získané „dotazníky“ je nyní třeba zpracovat, zanalyzovat a roztřídit.

Výsledky z dotazníku zpracujeme do přehledných tabulek. Analýzou vzniklých údajů vznikne několik shluků s podobnými potřebami (stejné postoje, podobná věková hranice a pod.). Shluky je třeba pojmenovat podle dominantních rozlišujících charakteristik. Cílem je vytvořit dostatečný počet odlišných segmentů.

 

Segmentační faktory pro spotřebitelské trhy

Geografická kritéria

faktoryTypická specifikace
Světová oblast (teritorium)střední a východní Evropa, západní Evropa, USA, Afrika, Austrálie, …
StátČeská Republika, Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko, Itálie, …
Region, kraj, okresVysočina, Jihlavsko, Jihlava, Praha, Ostravsko, …
Velikost oblastipodle počtu obyvatel, rozlohy, …
Velikost obce (města)pod 5 000, 5 000 – 20 000, 20 000 – 50 000, 50 000 – 100 000, 100 000 – 250 000, 250 000 – 500 000, 500 000 – 1 000 000, nad 1 000 000 obyvatel
Typ osídlení, charakter oblastiměstské, předměstské, venkovské, průmyslová oblast, …
Podnebíseverské, mírné, větrné, subtropy, tropy, …
Morfologie krajinyvelehory, hory, pahorkatina, rovina

Demografická kritéria

faktoryTypická specifikace
Věkdo 6 let, 6 – 11, 12 – 19, 20 – 34, 35 – 49, 50 – 64, 65 a více
Pohlavímuž, žena
Velikost rodiny1 – 2, 3 – 4, 5 a více
Fáze životního cyklu rodinymladý – sám, mladý – ženatý – bez dětí, mladý – ženatý – dítě mladší 6 let, mladý – ženatý – nejmladší dítě 6 a více, starší – ženatý s dětmi, starší – ženatý – žádné dítě pod 18 let, starší – sami, jiní

xxx

Socioekonomická kritéria

faktoryTypická specifikace
Příjem rodinypod 10 000, 10 000- 20 000, 20 000 – 30 000, 30 000 – 50 000, 50 000 a více
Povolánívrcholový řídící pracovník, řídící pracovník, úředník, majitel, obchodník, mistr, učitel, řemeslník, dělník, zemědělec, důchodce, student, v domácnosti, nezaměstnaný
Vzdělánízákladní, vyučen, SO, ÚSV, ÚSO, VŠ univ., VŠ techn., postgrad. VŠ

Etnografická kritéria

faktoryTypická specifikace
Náboženstvíkatolické, římskokatolické, protestantské, židovské, …
Rasabílá, černá, …
Národnostčeská, slovenská, maďarská, ruská, běloruská, …

Fyziografická kritéria

faktoryTypická specifikace
Kvantitativní charakteristikyvýška, váha, obvod prsou, obvod pasu, hýždí, svaly, tvar obličeje, …
Kvalitativní charakteristikyzdravotní stav, kvalita vlasů, nehtů, kůže, zubů, typ pleti, …

Sociopsychologická kritéria

faktoryTypická specifikace
Sociální třídabohatí, střední trída, spodina
Životní stylRůzné typologie životních stylů (vegetariáni, cestovatelé, duchovní růst, jóga, skinhedi, fanoušci, anarchisti, …)
Osobnostpodnikavá, autoritativní, spokojená, cílevědomá, dominantní uzavřená, společenská, ambiciózní, …

Behaviorální kritéria

faktoryTypická specifikace
Příčiny chovánízabezpečení práce, zabezpečení volného času
Stupeň připravenosti ke koupinezná výrobek, zná výrobek, je o něm hlouběji informován, zajímá se o něho, je ho žádostivý, má ho v úmyslu koupit
Frekvence nákupupravidelná koupě, občasná koupě
Uživatelský statusneužívá, bývalý uživatel, potenciální uživatel, uživatel poprvé, pravidelný uživatel
Míra užíváníneužívá vůbec, užívá nepatrně, užívá občas, užívá hojně
Preference užitných vlastnostíkvalita, hospodárnost provozu, servis, úroveň balení, …
Stupeň věrnosti značcežádná, střední, vysoká, absolutní
Postoje k výrobkunadšený, kladný, indiferentní, negativní, nepřátelský
Sdílejte článek na sociálních sítích