Prototyp webových stránek

Nastala někdy při vývoji webu či aplikace situace, kdy došlo k nepochopení představ klienta? Měla tato skutečnost za následek další neplánované náklady na vývoj webu? Jedním z řešení, jak této situaci předejít je vytvoření interaktivního prototypu internetové aplikace.

prototyp webu

Interaktivní prototyp vs. skutečná aplikace

Prototyp si představte jako „detailně propracovanou maketu automatické pušky“. Puška má stejnou velikost, přepínač dávkování jde přepínat, zásobník lze vyměňovat. Jde však pouze o imitaci.

S interaktivním prototypem je to podobné. Prototyp tvoří typové stránky, které jsou tvořeny boxy a prvky informační architektury. Fungují v něm OnMouse efekty, dynamické menu, záložky a lze  jej procházet jako u skutečného webu. Jde však pouze o simulaci. Interaktivní prototyp se chová „téměř“ stejným způsobem jako finální aplikace. Neobsahuje však „grafický design“ a nelze „z ní střílet“ :).

Má však jednu velkou výhodu: dá se jednoduše opravit či upravit. Tato vlastnost z něj dělá ideální pomůcku pro vývoj webu a uživatelské testování. Případné změny mohou být implementovány ještě před začátkem samotného programování. Nedochází tak ke zvyšování nákladů ve formě úpravy hotových grafických návrhů či dokonce již hotových webech.

Přínosy prototypu pro klienta

 • snižuje náklady na vývoj webových stránek
 • klient se může podílet na vývoji „jeho aplikace“
 • klient získá okamžitou představu o funkcionalitě aplikace
 • prototyp umožní vizualizovat klientovy požadavky
 • pomáhá vyvolat zpětnou vazbu a zjistit chybějící požadavky
 • jakékoli nápad je možné nejen pouze zachytit, ale jednoduše implementovat
 • méně času stráveného na revize znamená celkovou úsporu času

Přínosy prototypu pro grafika

Prototyp (wireframe) je výborným vodítkem pro tvorbu grafického návrhu. Společně z manuálem vizuální podoby tvoří jasné a přesné zadání tvorby grafiky webu. Odpovídá na tyto běžné otázky:

 • Kolika typovým stránkám bude potřeba udělat grafiku?
 • Jak budou rozmístěny jednotlivé boxy a prvky na stránce?
 • Jaké bude mít web funkce?
 • Jak se bude chovat menu a navigace?
 • Jaké jsou vaše firemní barvy? Které barvy se při tvorbě grafiky mají použít?
 • Atd….

Přesná vizualizace má ve výsledku tyto přínosy:

 • méně grafických korektur
 • méně „textového zadání“
 • méně času stráveného na navrhování rozložení prvků na stránce

Přínosy interaktivního prototypu pro vývojový tým

Výhody interaktivního prototypu však ocení především celý vývojový tým. Tj. projektanti, kodeři, programátoři, vývojáři a implementátoři. …..
Interaktivní prototyp  však nahrazuje Technologickou analýzu.

Přínosy pro obchodníky

 • Prototyp může být jako „elektronická příloha“ Smlouvy o dílo.
 • Prototyp urychlí se schvalovací procesy.
 • Prototyp poslouží jako důkaz při sporech o funkcionalitě.