Mediální strategie

Mediální strategie (mediální prostředky, media, reklamní nosiče) jsou nositeli reklamního sdělení. Obor, který pracuje s mediálními strategiemi se nazývá mediální plánování. Podstatou tohoto oboru je výběr nejúčinnější „mediální strategie", která by co nejlevněji a nejefektivněji oslovila zvolenou cílovou skupinu.

mediální prostředky výhody nevýhody
transmisivní mediální strategie
televize Televize - široká sledovanost
- vyjádření pohybu a děje
- vysoký vliv na značku
- vysoká prestiž
- celoplošné pokrytí
- působení na smysly
- oslovujete i toho, koho nechcete
- vysoké náklady na výrobu
- dočasnost sdělení
- pomíjivost sdělení
rozhlas Rozhlas - vysoká poslechovost
- vnímání sdělení i při jiné činnosti
- emocionální působení
- mobilnost
- operativnost
- nízké náklady
- možnost selekce posluchačů
- možnost segmentace
- podvědomé vnímání
- nemožnost zobrazit produkt
- nevhodný pro přenos více informací
- pomíjivost sdělení
- nekomplexnost
kino Kino - vysoce emocionální působení
- vyjádření pohybu a děje
- vysoké náklady na výrobu
tištěné mediální strategie
noviny Noviny - jistá společenská prestiž
- delší pozornost čtenáře
- vysoká čtenost
- uchovatelnost informací
- důvěryhodnost
- pokrytí místního trhu
- nízká kvalita produkce
- omezená schopnost emotivního působení
- nízká adresnost
- relativně vysoké náklady z hlediska reklamy
- velká konkurence
časopisy Časopisy
- adresnost reklamy z hlediska cílových skupin
- kvalitní reprodukce
- dlouhá životnost
- zvláštní služby některých časopisů
- prestiž některých časopisů
-možnost segmentace
- nedostatečná pružnost
- nepozornost při čtení
- musí se dát brzo do tisku
letákové akce Letákové akce - vysoká účinnost
- nízké náklady
- komplexnost nabídky
- geografické zacílení
- spotřebitelé si zvyknou na pravidelnost
- kvalita poštovních služeb
Direct mail Direct mail
inzertní periodika
- velmi vysoká odezva
- dojem osobního kontaktu
- komplexnost nabídky
- vysoké náklady na kontakt
- kvalita poštovních služeb
Outdorové mediální strategie
informační systémy Vnější informační systémy
Vnitřní informační systémy v budovách
- vysoká regionální působnost
reklama v městské hromadné dopravě Městský mobiliář
Reklama v MHD
- intenzivnní zásah populace
- regionální zaměřitelnost
- mobilnost
- relativně nízké náklady
- nízká vypovídací schopnost
- špatná demografická zaměřitelnost
- omezení tvaru reklamy
- nízká flexibilita
Billboardy a bigboardy Billboardy a bigboardy - intenzivnní zásah populace
- regionální cílení
- relativně nízké náklady
- rychlá komunikace
- nemobilnost
- nejsou vhodné pro přenos více informací
- nízká flexibilita
Výkladní skříně Výkladní skříně - lokální působnonost
- bezprostřední spojení s obchodem
- vysoká flexibilita reklamy
- regionální zaměřitelnost
- omezený prostor
- náročnost na údržbu
- závislost na umístění
-
Reklama na sportovištích Reklama na sportovištích - intenzivnní zásah populace
- regionální zaměřitelnost
nízká vypovídací schopnost
- vysoká cena
- omezení tvaru reklamy
Citylight vitrýny Citylight vitrýny - viditelnost i v noci
- účinější než billboardy
- vhodné pro krátkodobé kampaně (kulturní akce, veletrhy,...)
- vysoká cena
Plakátovací plochy Plakátovací plochy - nízké náklady
- ilegální plakátovací plochy
elektronické a internetové mediální strategie
PPC kontextová internetová reklama PPC kontextová reklama - platíte pouze za kliknutí
- snadné cílení
- snadná měřitelnost
Bannerová internetová reklama Bannerová reklama - snadná měřitelnost - vysoké náklady na konverzi
- platba za zobrazení
- bannerová slepota
Elektronické prezentace a reklama na elektronických médiích Elektronické prezentace
Multimediální prezentace
- komlexní nabídka
Internetové prezentace Internetové prezentace a informační portály - komletní nabídka
- relativně snadná měřitelnost
- nízké náklady na provot
- reklama 24 hodin denně
- globálnost
- interaktivnost
- vysoká investice
specifické mediální strategie
Obalový reklamní design Obalový reklamní design
Reklamní a dárkové předměty Reklamní předměty
Přímý prodej (dealeři) Osobní prodej
(dealeři, obchodní zástupci)
- vysoká efektivita
- zpětná vazba
- získání reakcí na produkty
- možnost okamžitě reagovat na dotazy a připomínky klienta
- schopnost mapovat cílový trh
- vysoké náklady
Merkantilní tiskoviny Merkantilní tiskoviny

Mediální prostředky se člení na:

  • Horká média (rádio, TV, dealeři, …)
  • Chladná média (noviny, časopisy, billboardy,…)
  • Elektronická média (internetová reklama, elektronické prezentace)
  • Klasická média (noviny, časopisy,…)
  • Masová média (TV,rádio, …)
  • Specifická média (dopravní prostředky, obalová reklama, reklamní předměty,reklama na lavičkách, …)
  • Tradiční média (TV, rádio, …) a netradiční (pohlednice v barech, sms, …)

Nabídka marketingových služeb:

×

5 nejsledovanějších infografik na pinterestu
(nejen) o internetovém marketingu
v českém jazyce.

*