Corporate identity a firemní kultura

Corporate identity (firemní identita, firemní kultura) je strategicky naplánovaná představa vycházející z podnikové filosofie, vize a dlouhodobého podnikatelského cíle. Musí být stvrzována chováním firmy a veškerou vnitřní i vnější komunikací.

Manuál firemní identity (Corporate identity) je souborem závazných směrnic, předpisů, pravidel a šablon, které určují vizuální podobu jednotlivých prvků firemní identity. Základním kamenem firemní identity je grafická definice loga a jeho provedení, barev a typografie. Tato směrnice jsou součástí jednotného vizuálního stylu.

Firemní identitu tvoří:

 • Vize společnosti – určuje cíle, poslání a filosofii společnosti
 • Logotyp (značka, logo, grafický symbol) je identifikátorem vaší společnosti ,zboží nebo služby.
 • Corporate communications (firemní komunikace) je vnější projev firemní identity na trhu a ve společnosti.
  • Corporate design (Jednotný vizuální styl) – vizuální forma komunikace
  • Public relations (vztahy s veřejností) – forma prezentace společnosti na veřejnosti
  • Advesting (reklama) – masová forma komunikace v médiích
  • Internal communications (interní komunikace) – výměna informací mezi firmou a jejími pracovníky.
 • Corporate product (firemní produkt) – kompletní podnikové portfólio společnosti
 • Corporate culture (firemní kultura) – systém hodnot, způsobů chování a jednání spolupracovníků organizace.
 • Corporate image (obraz podniku) Celkový obraz firmy, vnímaný jejím okolím.

Přínosy firemní identity:

 • komplexnost a systémovost
 • prezentace firemní originality, jedinečnosti a specifičnosti
 • stabilita a dlouhodobé působení dovnitř i navenek
 • integrita a ztotožnění se zaměstnanci a spolupracovníky
 • prestiž
 • urychluje a zefektivňuje veškerou marketingovou komunikaci a propagaci firmy
Sdílejte článek na sociálních sítích