Manuál vizuálního stylu

Jednotný vizuální styl je forma marketingové komunikace, jejímž cílem je vytvořit obraz v podvědomí veřejnosti.

Manuál jednotného vizuálního stylu je dokument, který přesně vymezuje způsoby jakým má být styl interpretován.

Manuál jednotného vizuálního stylu (design manuál), obsahuje:
 • Základní definici loga (konstrukce loga, součásti loga)
 • Varianty loga (logo v barevné, jednobarevné, černobílé a šedo škálové variantě)
 • Velikostní řadu loga – (minimální velikost, použití na různých velikostních formátech)
 • Barevnost (firemní barvy – Pantone, CMYK , RGB, RAL, ORACAL)
 • Typografii (hlavní písmo a vedlejší písmo)
 • Přípustné a nepřípustné použití loga
 • Logo v elektronické podobě všech formátech (datová příloha) – ve křivkách a bitmapové grafice)

Účel jednotného vizuálního stylu:

 • zjednodušuje identifikaci subjektu v mediálním prostředí
 • zvyšuje povědomí o existenci společnosti
 • motivuje zaměstnance a vytváří v nich pocit sounáležitosti s institucí a jejím posláním
 • zvyšuje image společnosti
 • demonstruje stabilitu společnosti
 • vyvolává důvěru v solidnost
 • upevňuje postavení firmy na trhu

Rozšířením manuálu vizuálního stylu o definici jednotlivých prvků firemní identity vznikne manuál Firemní identity (Corporate identity)