Reklamní kampaně

Reklamní kampaň (advertising campaign) je souhrn vybraných reklamních a marketinkových plánovaných aktivit
směřujících k jasnému cíli:
Efektivně oslovit budoucí i stávající zákazníky a vydělat peníze.


Základem úspěšné reklamní kampaně je jasně definovaný reklamní plán, rozdělený do časových úseků.
Před jeho tvorbou je nutné položit si pět základních otázek, zvaných též jako 5M:

 1. Mission (poslání) - Jaké jsou cíle propagace?
 2. Money (peníze) - Kolik můžeme investovat?
 3. Message (zpráva) - Jaká zpráva by měla být odeslána?
 4. Media (média) - Jaké média by měla být použita?
 5. Measurement (měřítko) - Jak by se měli hodnotit výsledky?

Postup při realizaci reklamní kampaně:

 1. Situační analýza a definice cílů reklamy - Cílem je analyzovat současný stav, definovat cílovou skupinu, informovat se o konkurenci, ... , a co nejpřesněji formulovat potřeby a požadavky klienta
  • příklady cílů reklamní kampaně:
  • tvorba silné značky
  • zvýšení poptávky
  • posílení finanční pozice
  • vytváření pozitivní image
  • motivace vlastních pracovníků
  • zvýšení možnosti distribuce
 2. Stanovení finančního rozpočtu
  • stanovit se můžou několika způsoby:
  • metoda „Co si můžeme dovolit?
  • metoda procento z prodeje – poměr reklama/prodej, propagace/prodej
  • metoda srovnání z konkurencí – kolik musíme investovat, abychom porazili konkurenci
  • metoda cíle a úkolu – investice pouze ke splnění cíle
  • metoda maximalizace zisku – volba optimálního rozpočtu, který nejvíce zvýší zisky
 3. Tvorba reklamního poselství a reklamy (claim) - musí informovat, působit na emoce, nebo vyjadřovat image.
 4. Volba mediální strategie a mediální plánování
 5. Vyhodnocení úspěšnosti reklamní kampaně
  Cíle vs skutečnost, kvalitativní vyhodnocení kampaně, celkový report průběhu kampaně.
 6. marketingový výzkum

Nabídka marketingových služeb:

×

5 nejsledovanějších infografik na pinterestu
(nejen) o internetovém marketingu
v českém jazyce.

*