BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Pochopení aplikačního programovacího rozhraní ChatGPT API

Pochopení aplikačního programovacího rozhraní ChatGPT API

ChatGPT API je aplikační programovací rozhraní poskytované firmou OpenAI, které umožňuje vývojářům a podnikům integrovat schopnosti modelu jazykového generování GPT (Generative Pre-trained Transformer), jako je ChatGPT, do svých vlastních aplikací, webových služeb nebo produktů. API poskytuje přístup k pokročilým funkcím strojového učení a umělé inteligence pro generování textu, odpovídání na otázky, sumarizaci textů, generování kódu,Přečtěte si více o Pochopení aplikačního programovacího rozhraní ChatGPT API[…]

Vizualizace dat pomocí Matplotlib v Pythonu

Vizualizace dat pomocí Matplotlib v Pythonu

Matplotlib je knihovna pro Python, která je široce používána pro vizualizaci dat. Umožňuje uživatelům vytvářet širokou škálu statických, interaktivních a animovaných vizualizací v Pythonu. Zde jsou některé z hlavních typů vizualizací, které lze s matplotlib vytvořit: Čárové grafy (Line Plots): Ideální pro zobrazení vývoje něčeho v čase nebo pro porovnávání více skupin. Sloupcové a pruhovéPřečtěte si více o Vizualizace dat pomocí Matplotlib v Pythonu[…]

Základní Datové Typy

Základní Datové Typy

Primitivní datové typy Primitivní datové typy: Jsou to nejjednodušší typy dat, které přímo reprezentují základní hodnoty. Zahrnují: Číselné typy: Celá čísla (int v mnoha jazycích), desetinná čísla (float nebo double), a v některých případech speciální formáty jako jsou komplexní čísla. Logický typ: Pravdivostní hodnoty (boolean), které mohou nabývat pouze hodnot true (pravda) nebo false (nepravda).Přečtěte si více o Základní Datové Typy[…]

Jak vytvořit vlastní GPT

Jak vytvořit vlastní GPT

Jak vytvořit vlastní GPT? Jak nakonfigurovat vlastního GPT chatbota? Akce (Action) v GPTs GPT poskytují možnost hluboce přizpůsobit ChatGPT pro konkrétní případy použití spolu s vlastními funkcemi. Můžete vytvořit GPT, který: má vlastní pokyny, které určují způsob, jakým GPT komunikuje s uživateli obsahuje nástroje, jako je procházení, DALL-E a Code Interpreter. obsahuje přednastavené startovací pokynyPřečtěte si více o Jak vytvořit vlastní GPT[…]

Co jsou OpenAPI schema?

Co jsou OpenAPI schema?

Co je OpenAPI a proč se používá? OpenAPI je celosvětově uznávaný postup pro vysvětlování a uvádění rozhraní HTTP API, jehož autorem je Tony Tam. Vznikl pod názvem Swagger a v roce 2015 jej do Open Initiative vložila společnost Smartbear. Tuto iniciativu podpořily velké IT zbraně jako Linux Foundations, Amazon a mnoho dalších. S tak silnouPřečtěte si více o Co jsou OpenAPI schema?[…]

Jak by mohl GPTs pomoci zákazníkům internetového obchodu

Jak by mohl GPTs pomoci zákazníkům internetového obchodu

GPTs (customizované verze ChatGPT) mohou internetovým obchodům nabídnout řadu výhod a zlepšení v oblasti zákaznického servisu, personalizace, automatizace a analýzy. Zde je několik konkrétních způsobů, jak by GPTs mohly pomoci zákazníkům internetového obchodu: Automatizovaný zákaznický servis: GPTs mohou poskytovat rychlé a přesné odpovědi na časté dotazy zákazníků, jako jsou informace o produktech, stav objednávek, politikyPřečtěte si více o Jak by mohl GPTs pomoci zákazníkům internetového obchodu[…]

OpenAI GPTs

OpenAI GPTs

Co jsou GPTs od Open AI? Generativní Pre-trénované Transformátory (GPT´s) jsou specifické verze ChatGPT, upravené tak, aby lépe sloužily určitému účelu nebo byly užitečnější pro konkrétní skupinu uživatelů.  Tyto systémy se odlišují svou schopností integrovat tři klíčové komponenty: promptování, znalosti a akce.  Promptování zahrnuje podrobné instrukce, které určují chování systému, například délku odpovědí nebo jejichPřečtěte si více o OpenAI GPTs[…]

Poradensví pro chatboty

Poradensví pro chatboty

Zeptal jsem se umělé inteligence Chat GPT-4 na to, co by poradil ostatním chatbotům. Co radí umělá inteligence Chat GPT-4 ostatním  chatbotům Učení z interakcí: Využijte každou interakci s uživatelem jako příležitost k učení. Zaznamenávejte dotazy a odpovědi, přičemž nezapomínejte na důležitost ochrany osobních údajů a soukromí uživatelů. Analyzujte, co uživatelé nejčastěji vyhledávají a jakéPřečtěte si více o Poradensví pro chatboty[…]

Top Icon Desktop Top Icon Mobile