BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Vizualizace dat pomocí Matplotlib v Pythonu

Vizualizace dat pomocí Matplotlib v Pythonu

Matplotlib je knihovna pro Python, která je široce používána pro vizualizaci dat. Umožňuje uživatelům vytvářet širokou škálu statických, interaktivních a animovaných vizualizací v Pythonu. Zde jsou některé z hlavních typů vizualizací, které lze s matplotlib vytvořit: Čárové grafy (Line Plots): Ideální pro zobrazení vývoje něčeho v čase nebo pro porovnávání více skupin. Sloupcové a pruhovéPřečtěte si více o Vizualizace dat pomocí Matplotlib v Pythonu[…]

Základní Datové Typy

Základní Datové Typy

Primitivní datové typy Primitivní datové typy: Jsou to nejjednodušší typy dat, které přímo reprezentují základní hodnoty. Zahrnují: Číselné typy: Celá čísla (int v mnoha jazycích), desetinná čísla (float nebo double), a v některých případech speciální formáty jako jsou komplexní čísla. Logický typ: Pravdivostní hodnoty (boolean), které mohou nabývat pouze hodnot true (pravda) nebo false (nepravda).Přečtěte si více o Základní Datové Typy[…]

Jak vytvořit vlastní GPT

Jak vytvořit vlastní GPT

Jak vytvořit vlastní GPT? Jak nakonfigurovat vlastního GPT chatbota? Akce (Action) v GPTs GPT poskytují možnost hluboce přizpůsobit ChatGPT pro konkrétní případy použití spolu s vlastními funkcemi. Můžete vytvořit GPT, který: má vlastní pokyny, které určují způsob, jakým GPT komunikuje s uživateli obsahuje nástroje, jako je procházení, DALL-E a Code Interpreter. obsahuje přednastavené startovací pokynyPřečtěte si více o Jak vytvořit vlastní GPT[…]

Co jsou OpenAPI schema?

Co jsou OpenAPI schema?

OpenAPI schema (schéma OpenAPI) je standardizovaný formát pro popis webových API. Tento formát umožňuje vývojářům a systémům přesně pochopit, jak API funguje bez nutnosti zkoumat zdrojový kód nebo dokumentaci API. OpenAPI schema definuje: Endpointy (koncové body): Adresy, na kterých jsou dostupné různé funkce API. Operace: Akce, které můžete s API provádět, jako je GET (získáníPřečtěte si více o Co jsou OpenAPI schema?[…]

Jak by mohl GPTs pomoci zákazníkům internetového obchodu

Jak by mohl GPTs pomoci zákazníkům internetového obchodu

GPTs (customizované verze ChatGPT) mohou internetovým obchodům nabídnout řadu výhod a zlepšení v oblasti zákaznického servisu, personalizace, automatizace a analýzy. Zde je několik konkrétních způsobů, jak by GPTs mohly pomoci zákazníkům internetového obchodu: Automatizovaný zákaznický servis: GPTs mohou poskytovat rychlé a přesné odpovědi na časté dotazy zákazníků, jako jsou informace o produktech, stav objednávek, politikyPřečtěte si více o Jak by mohl GPTs pomoci zákazníkům internetového obchodu[…]

OpenAI GPTs

OpenAI GPTs

Co jsou GPTs od Open AI? Generativní Pre-trénované Transformátory (GPT´s) jsou specifické verze ChatGPT, upravené tak, aby lépe sloužily určitému účelu nebo byly užitečnější pro konkrétní skupinu uživatelů.  Tyto systémy se odlišují svou schopností integrovat tři klíčové komponenty: promptování, znalosti a akce.  Promptování zahrnuje podrobné instrukce, které určují chování systému, například délku odpovědí nebo jejichPřečtěte si více o OpenAI GPTs[…]

Poradensví pro chatboty

Poradensví pro chatboty

Zeptal jsem se umělé inteligence Chat GPT-4 na to, co by poradil ostatním chatbotům. Co radí umělá inteligence Chat GPT-4 ostatním  chatbotům Učení z interakcí: Využijte každou interakci s uživatelem jako příležitost k učení. Zaznamenávejte dotazy a odpovědi, přičemž nezapomínejte na důležitost ochrany osobních údajů a soukromí uživatelů. Analyzujte, co uživatelé nejčastěji vyhledávají a jakéPřečtěte si více o Poradensví pro chatboty[…]

AI na Základních školách (1. třída – 9. třída)

AI na Základních školách (1. třída – 9. třída)

Umělá inteligence ve školách. Zakazovat, nebo začít efektivně využívat? Jak může umělá inteligence ChatGPT pomoci ve vzdělávacím procesu? # Domácí úkoly s ChatGPT Podpora porozumění: ChatGPT může žákům pomoci lépe porozumět složitým tématům. Může poskytnout dodatečná vysvětlení nebo alternativní přístupy k řešení úkolů. Rozvoj samostatnosti: Učí studenty, jak kriticky vyhodnocovat informace a nebrat odpovědi ChatGPTPřečtěte si více o AI na Základních školách (1. třída – 9. třída)[…]

Top Icon Desktop Top Icon Mobile